गावातील मुख्य व्यवसाय : शेती

मुख्य व्यवसाय शेती हाच आहे. गावाची रचना काहीशी डोंगराळ व उंचसखल आहे. जमीन मध्यम स्वरुपाची व निचर्याची आहे. माळरान शेती व बागायती शेती यांचे प्रमाण समान आहे. ऊस, भुईमुग, भातशेती, नागली, कडधान्य इ. चे पिक उत्तम येत असे. ऊस भरपूर असल्याने गुऱ्हाळे तसेच गुळाचा उप व्यवसाय चांगला होता. मागे उल्लेख केल्याप्रमाणे ओढया वरील वैशिष्टपुंर्ण अशा पाटांच्या द्वारे पाणी पुरवठा केला जात असे. ई.स.१९६०-१९७० पर्यंत हि व्यवस्था थोड्या फार फरकाने अशीच होती.१९७२ चा दुष्काळ, गावातील विहिरींची वाढती संख्या यामुळे ओढयांचे पाणी कमी झाल आहे. परिणामी हि व्यवस्था क्रमश: अस्तंगत होत आहे. गावगावातील एकूण १३४ विहिरी,१९९० च्या दरम्यान बांधलेल्या कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा व सायफन द्वारे होत असलेला पाणीपुरवठा यामुळे बागायत क्षेत्र याचे प्रमाण वाढले आहे. वनदेवाच्या डोंगराजवळ असलेल्या पाझर तलावामुळे काही प्रमाणात शेतीला लाभ झाला आहे.नंतरच्या काळात सपाटी करणामुळे लागवड खालील क्षेत्र वाढले आहे. यामुळे शेती व्यवसायाच्या माध्यमातून गावाच्या विकासात मुलभूत सुधारणा झाली आहे. गावातील लोक पुर्वी इतर गावात मजुरी करण्यासाठी जात होते.परंतु शेतीत सुधारणा झाल्यामुळे आता गावात रोजगार उपलब्ध झाला आहे. टोम्याटो, कांदा, वालवड इ.पिकांचा चांगला दर्जा व भरपूर उत्पन्न यामुळे पावसाळ्यात बाहेरचे व्यापारी गावात माल गेण्यासाठी येतात. हि उत्पादने संगमनेरला तसेच मुंबई-पुण्याला पाठवली जातात.

गावातील व्यवसायी लोकांची माहिती

May 21, 2018

OM SAI Mobile Shope

OM SAI Mobile Shope At/p:Dhamangaon pat.
May 21, 2018

Lokhande Jeneral Store

Lokhande Jeneral Store At/p:Dhamangaon pat.
May 21, 2018

Pranav Janeral Store

Hotel Jay Malhar   At/p:Dhamangaon pat.
May 21, 2018

Santoshi Mata Krushi Seva Kenrda

Santoshi Mata Krushi Seva Kenrda At/p:Dhamangaon pat.
May 21, 2018

Hotel Jay Malhar

Hotel Jay Malhar   At/p:Dhamangaon pat.
May 21, 2018

SAIRAJ Agro Services

SAIRAJ Agro Services krushi seva kendra. At/p:Dhamangaon pat.
May 21, 2018

Shree Gurudatta Kirana Store

 Shree Gurudatta Kirana Store At/p:Dhamangaon pat.
May 15, 2018

Santoshi Mata Kirana Store

Jay Santoshi Mata Kirana Store’s At/p:Dhamangaon pat.
June 1, 2017

Mauli Kirana Store’s

Jay Mauli Kirana Store’s At/p:Dhamangaon pat.